otváracie hodiny mapka

PONUKA SLUŽIEB

Projektovanie stavieb

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizačné projekty v odbore:

 • Pozemné stavby, novostavby a rekonštrukcie rodinných domov, bytových domov, hotelov a penzióny, výrobné a obchodné objekty
 • Vodohospodárske stavby, verejné vodovody a kanalizácie, čistiarne odpadových vôd
 • Dispozičné riešenia interiérov a exteriérov
 • 3D vizualizácia objektov

Inžinierska a poradenská činnosť

Kompletný manažment kontaktov s orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi dotknutými pri projekte a realizácii stavieb.

 • Projektová príprava stavieb, zabezpečenie vstupných podkladov
 • Vybavenie stavebného povolenia
 • Projektový manažment
  - výberové konanie dodávateľa stavby
  - výkon činnosti stavebného dozoru
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Súvisiace technické poradenstvo

Služby realitnej kancelárie

 • Vyhľadávanie nehnuteľností vhodných pre zámer investora
 • Zabezpečenie prevodu a prechodu nehnuteľností (kúpno-predajné zmluvy,
  návrhy na vklad do katastra)
 • Sprostredkovanie predaja nehnuteľností, ponuka nehnuteľností

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

EIA (Environmental Impact Assessment)
EIA štúdie, posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie podľa zákona 127/1994 Z.z. a 391/200 Z.z. – vypracovanie zámerov a správ o hodnotení

 

Ďalšie služby

 • Zameranie a vytyčovacie výkresy pozemkov a stavieb 
 • Architektonická štúdia, urbanistická štúdia
 • Statický posudok, statické výpočty a výkresy
 • Dispozičné riešenie stavby
 • Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby
 • Zdravotechnika a inžinierske siete - návrh riešenia a prípojok
 • Akékoľvek ďalšie podklady potrebné k úspešnej realizácii stavby